U bent hier
Home > Nieuws > Vrijdag 9 februari: Brandmeester 2017

Vrijdag 9 februari: Brandmeester 2017

Elk jaar wordt in de brandweerkazerne in Middenbeemster de jaarvergadering gehouden van de Brandweer Beemster. Of ik moet geloof ik zeggen veiligheidsregio Zaanstreek Waterland. Dan krijgen de manschappen hun diploma’s uitgereikt. Want eenmaal bij de brandweer dan begint het leren pas echt. Er zijn tal van certificaten te behalen en promoties. Ook dit jaar. Het is een genoeglijk samenzijn van huidige en ex brandweermensen. Een mix van uniform en burgerkloffie. Er wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar (de autoruil die toch niet doorging) en vooruitgeblikt (wat voor pomp zit er nou eigenlijk op de nieuwe wagen?). In 2017 zijn er vanuit de twee kazernes (Middenbeemster en Zuidoostbeemster) 117 uitrukkingen (ik weet eerlijk gezegd niet of dat de juiste terminologie is) geweest. Gelijkelijk verdeeld over de beide kernen. Het korps heeft ook weer assistentie moeten verlenen buiten het eigen gebied. Het eigen gebied staat zo wie zo ter discussie want er wordt kritisch gekeken of deze verdeling niet praktischer kan.  De commandant en burgemeester hebben lovende woorden voor de manschappen. Beide posten hebben (meer dan) voldoende bezetting. Dat is goed om te horen. Soms verkassen mensen (Stefan gaat naar Purmerend) of stoppen (Theo Veerman). Remco Konijn viert zijn 12,5 jarig jubileum en Sandra Janssen en Guus Wilcke zelfs 25 jaar! Sandra heeft daarbij te kennen gegeven te willen stoppen. Soms blijven mensen ook na hun ‘pensioen’ nog lang hangen. Henk Heijn is zo iemand. Elke week verricht hij nog hand en spandiensten.  Een boeket is deze avond op zijn plaats. En alle toespraken gaan uiteraard gepaard met de nodige humor. De grootste eer deze avond komt Cees van Baar toe. Sedert 1996 actief, ontvangt hij uit handen van burgemeester Van Beek de medaille behorend bij de Orde van Oranje-Nassou (lid). Na de plichtplegingen trek ik aan mijn stutten. Het zal nog wel een tijdje gezellig zijn gebleven. Want de verzorging was als vanouds prima. Terecht dat ook deze dames (!) in het zonnetje gezet werden gedurende de avond.

Geert

Top