U bent hier
Home > Nieuws > Werk aan Beemsterdijk gaat door zolang het kan

Werk aan Beemsterdijk gaat door zolang het kan

Afgelopen zomer is stevig doorgewerkt aan de dijkversterking. Ondanks dat het hoogheemraadschap dit jaar later is gestart dan gehoopt is het werk lekker opgeschoten. Bij fort Spijkerboor is momenteel ook de eerste versterkingslaag aangebracht en na een rustperiode zal een volgende volgen. Meer richting Purmerend is de aannemer nu druk bezig met de kadeverbetering. Daar zijn al twee ophoogslagen met klei aangebracht en gaan we de onderberm opnieuw profileren met teelaarde en zal het gras opnieuw ingezaaid gaan worden. Aanvankelijk was de bedoeling om na september niet meer te werken aan de dijk, maar gezien de relatief gunstige weersomstandigheden willen we de in het voorjaar verloren tijd inhalen en een zo groot mogelijk gedeelte van de Zuiddijk nog dit jaar afronden. Zolang het – voor de dijk en de veiligheid van de transportroutes – verantwoord gaat het werk door. Zo vroeg mogelijk in 2018 gaat HHNK vervolgens verder aan de Oostdijk. Op de foto’s zien we de situatie tussen de Middenweg en de Neckerweg. Een bulldozer brengt de aangevulde grond door middel van satellietnavigatie precies op de gewenste hoogte. Daarna wordt de teeltaarde teruggebracht.

Koos Woestenburg

Top