U bent hier
Home > Nieuws > Noodlokalen Zuidoostbeemster van de baan

Noodlokalen Zuidoostbeemster van de baan

Het College heeft dinsdagavond 19 december behoorlijk het boetekleed aangetrokken. Het agendapunt uitbreiding basisschool had op zijn minst in de Vereniging van Eigenaren (VvE) geagendeerd moeten worden. Gelijktijdig werd de bal ook regelmatig teruggekaatst naar (de verantwoordelijkheid van) het Schoolbestuur OPSO. Niet alleen wat betreft de prognoses van leerlingenaantallen maar ook wat betreft het betrekken van andere belanghebbenden en het vinden van draagvlak. Alvorens het agendapunt inhoudelijk kon worden behandeld, waren er zes insprekers (“niet alleen inspreken, we hopen ook gehoord te worden”): drie vanuit de MR (ouder- en lerarendelegatie), vanuit het Bestuur van het Wijkcentrum, een bewoner annex overbuurman van de locatie en een ouder. Allen tegenstander van de plaatsing van de noodlokalen. Om uiteenlopende redenen: veiligheid (hangjongeren), onderwijskundig, financieel (noodlokalen maar ook exploitatie Buurthuis) . Ook het doorlopen proces was herhaaldelijk onderwerp van gesprek. Gedurende de avond kwamen mondjesmaat een aantal concrete alternatieven over het voetlicht. Waaronder een interne verschuiving en opbouw. Volgens een inspreker was met deze mogelijkheid al rekening gehouden tijdens de bouw. Uit de discussie bleek dat er wel gekeken was naar enkele van deze alternatieven maar dat deze om uiteenlopende redenen niet geschikt (b)leken. Ook over de (mate van) urgentie werd van mening verschild.  De inzet van het College is om in plan ZOB II een nieuwe locatie te bouwen. Dit voornemen heeft uiteraard invloed op de planning en het proces op kortere termijn. Uiteindelijk werd het collegevoorstel door alle partijen afgewezen en kreeg het College de opdracht om op basis van door de Raad geformuleerde bestuursopdracht met een nieuw voorstel te komen.

Geert

Foto: uitreiking 198 handtekeningen aan de commissievoorzitter.

Top