U bent hier
Home > Nieuws > Purmerend en de fusie

Purmerend en de fusie

Het openbare en politieke debat in onze polder stond het afgelopen jaar in het teken van de (voorgenomen) fusie met Purmerend. Het zal de komende periode ongetwijfeld ook hoog op de agenda staan. Maar hoe staat Purmerend zelf eigenlijk in deze discussie? Om dat te weten te komen toog Binnendijks op woensdagochtend 9 mei met een drietal vragen naar burgemeester Don Bijl. Hoe heeft hij de discussie in de afgelopen periode ervaren? Hoe staat Purmerend daarin? Wat zijn de komende stappen?

“Het is jammer dat we niet betrokken waren bij de diverse discussies in Beemster over de fusie. Want ze gingen wel veelal ook over ons als gemeente. Over verwachtingen, gevoeligheden en zorgen. Want ik besef dat die er zijn. Daar wil ik niets aan af doen. Ik spreek ook vanuit mijn ervaringen als waarnemend burgemeester in de Schermer en als burgemeester van de nieuwe heringedeelde gemeente Wijdemeren. Daar heeft zich een soortgelijk proces voltrokken. Ik had graag samen opgetrokken want we waren nu vaak onderwerp van gesprek zonder hierbij berokken te zijn. Dat voelt op zijn minst ongemakkelijk. Bijvoorbeeld bij de discussies over het buitengebied. Door de ambtelijke samenwerking hebben we alle kennis die in Beemster hierover al voorhanden was overgenomen. Als er kennis ontbreekt, maar dat geldt voor alle beleidsterreinen, moeten we die in huis halen. Laat de discussie daar dan inhoudelijk over gaan. En zo concreet mogelijk. Mijn indruk is dat het soms meer ging over het hebben van een andere visie op bijvoorbeeld beleidsplannen en kaders dan het feitelijk ontbreken daarvan. Of de woningbouw. In geen enkel Purmerends bouwplan, met doorkijkjes tot 2040, staat dat we meer willen bouwen dan wat Beemster zelf al heeft bedacht en nu uitvoert. Een open gebied en behoud van de Werelderfgoedstatus is in wederzijds belang van Beemster en Purmerend. We kunnen elkaar daarin versterken in plaats van denken in concurrentieverhoudingen. Wel zetten we enige vraagtekens bij de variatie van de bouwplannen en het vermogen om hieruit ook de openbare ruimte te kunnen financieren. Maar dan gaat het over anders bouwen in plaats van meer bouwen. Een ander heikel punt zijn de financiën. Beemster heeft een structureel probleem om de begrotingen sluitend te krijgen. Dat gaat jaarlijks ten koste van de reserve en dat is niet vol te houden voor een lopende organisatie. Uit onze berekeningen blijkt dat de lokale lasten in de Beemster hoger zijn dan in Purmerend. Door onze bewonersomvang hebben we inderdaad hogere schulden maar tegelijkertijd ook de mogelijkheid om deze op een gezonde wijze af te lossen. De beeldvorming van Beemster als rijke gemeente strookt niet met de actualiteit. Ik besef dat dit lastig te aanvaarden is. Mede over dit onderwerp heb ik recentelijk een goed gesprek gehad met de BPP. 

Alvorens tot een politiek besluit te komen, organiseren we op woensdagavond 16 mei in de Purmaryn een informatieavond voor bewoners uit Purmerend. Naast het College en Raad uit Beemster zijn ook bewoners hierbij van harte welkom. Daar gaat het over de verwachtingen en zorgen. Over de te volgen procedure. Deze werkwijze past uitstekend binnen de methodiek van context gedreven werken welke we al jaren toepassen. Op basis van deze feedback nemen we vervolgstappen. Komt bij dat er een verschil van mening is tussen beide colleges over de lichte of zware fusievariant.  Wij blokkeren de zware variant waarbij beide gemeentes opgeheven moeten worden, alle ambtenaren ontslagen en herbenoemd moeten worden en alle regelingen opnieuw vastgesteld. Dit zijn allemaal procedurekosten. Die tijd en uitgaven kun je beter besteden aan de stad en de dorpen. Laten we inhoudelijk liever discussiëren over thema’s als vervoer, leefbaarheid, eigenheid, etc.. Purmerend blijft bestaan en Beemster voegt zich in Purmerend. De Beemster dorpen blijven gewoon bestaan. Dat verandert niet.

De discussie over de fusie leeft in Purmerend nog niet zo erg. Wel merk ik binnen de Raad dat signalen die ze uit de polder horen niet bevorderlijk zijn om enthousiast te worden. Op dit moment investeren we bijvoorbeeld meer in de Beemster dan op basis van bewonersaantal en overgenomen ambtelijke capaciteit gerechtvaardigd zou zijn. Dat kunnen we niet eeuwig volhouden. Daarom voelt het wrang als we negatieve reacties hierop ontvangen.  Ik krijg signalen dat onze raad in meerderheid ook iets meer tijd wil nemen voor het hele proces. Een afronding in 2022 in plaats van 2021. Andere Waterlandse gemeentes hebben negatief gereageerd op ons verzoek om nu mee te gaan in het hele proces. 

Wat ons betreft dus graag een fusie. Het lijkt ons verstandig. Maar als Beemster niet wil dan moeten we afscheid van elkaar nemen en elk onze eigen weg gaan. “

GEERT

Top