U bent hier
Home > Nieuws > Ambtsbezoek Commissaris van de Koning aan Beemster

Ambtsbezoek Commissaris van de Koning aan Beemster

De Commissaris van de Koning voor de Provincie NH, Arthur van Dijk, heeft op woensdag 7 april een bezoek gebracht aan Beemster. Met in zijn kielzog kabinetschef Alexander Dalenoort en burgemeester Karen Heerschop. Zijn eerste en tevens laatste bezoek aan deze nu nog zelfstandige gemeente. Na een besloten overleg met het College, ging het gezelschap op bezoek bij Stichting De Beemster Bron aan de Zuiderweg. In de namiddag vond een digitale Raadsbijeenkomst plaats. Daarin werd o.a. gesproken over de voortgang van het fusieproces, bredere samenwerking in de regio en bewonersparticipatie.

Stichting ‘De Beemster Bron’. Een werk/leergemeenschap waar ambacht en educatie centraal staan. Gevestigd op een voormalig biologisch fruitbedrijf. Begin 2020 werd het overgrote deel van de perenbomen gekapt. Zo’n negenhonderd bomen bleven staan. Op deze locatie was al ruim 15 jaar de Beemster School voor Meubelmaken van Frans Konijn gevestigd. Waar volwassenen (Kort Beroeps Onderwijs) in drie jaar een opleiding tot meubelmaker konden volgen. Een kleine twee jaar geleden vond dus een verbreding plaats met de opzet van de leer/werkgemeenschap op het gebied van hout- en voedselproductie. Arthur Nooren teelt hier op 1 hectare grond op ambachtelijke wijze veelal vergeten smaakgroentes en kruiden die gretig aftrek vinden in de horeca. Geen gebruik van chemicaliën of machines. Worteldoek om onkruid te bestrijden. Kleinschalig, vers. Binnenkort hoopt hij een winkel in de hoofdstad te kunnen openen. Sabrina Lang-Hol geeft workshops snoeien. Er zijn regelmatig plukdagen waarbij hele gezinnen welkom zijn. Er is een kookstudio in ontwikkeling. De Stichting heeft door de uitgifte van aandelen een coöperatief karakter waarbij gelet wordt op draagvlak. Tijdens de wandeling over het terrein, vertelden de bestuurders verrast te zijn. Burgemeester Heerschop noemde dit initiatief een goed voorbeeld van de uitgangspunten van de recent vastgesteld Economische Visie. Commissaris van Dijk opperde om vooral ook in te zetten op het gebruik van influencers. In combinatie met de promotie van het Werelderfgoed.

In de namiddag roemde van Dijk in de Raadscommissie het fusiebesluit. “Genomen vanuit een sterk zelfbewustzijn. Met het oog op bestuurskrachtversterking. Jullie verdienen alle lof”. Als surprise had hij twee beeldjes van koeien meegenomen. Voor elke gemeente één. “Symbool voor wat jullie bindt”. 

Geert

Top