U bent hier
Home > Nieuws > Asbestsanering en Zonnepanelen

Asbestsanering en Zonnepanelen

Vanaf 31 december 2024 is er een verbod op asbestdaken. In 2050 wil Nederland aardgasvrij zijn. Het ligt voor de hand om deze twee ambitieuze en ingrijpende doelstellingen te koppelen. Daarom organiseerde de Gemeente op woensdagavond 21 november in de Kerckhaen een voorlichtingsbijeenkomst. Voor met name agrarische ondernemers. Want hoewel de asbestsanering ook voor particulieren geldt (tot 35 mtr2 mag zelf verwijderd worden), zal deze door de grote dakoppervlakten in de Beemster vooral invloed hebben op agrariërs. Drie inleiders waren uitgenodigd hun licht hierover te laten schijnen. Te weten Jeroen Bakker van de Omgevingsdienst IJmond over het wettelijk kader, Willemien van Duijn van Mooi Noord Holland over Welstand en Werelderfgoed en Raoul Santibanez, van het Duurzaam Bouwloket.

Als er sprake is van verdenking van gebruik van asbest in dakbedekking (wanden zijn vreemd genoeg niet meegenomen in de wetgeving!) , is melding verplicht. Op basis van een controle wordt door een gespecialiseerd bedrijf een plan van aanpak gemaakt voor verwijdering. De vervuilde platen worden dan zorgvuldig ( bij voorkeur heel) verwijderd, ingepakt en onder de grond opgeslagen. Daarna vindt een eindcontrole plaats. De (aanzienlijke) kosten die hiermee gemoeid gaan waren aanleiding voor diverse vragen uit de zaal. Met name omdat het subsidiepotje (€ 4,50 per mtr2) leeg is en er nog geen zekerheid is over hervulling hiervan. Een aanwezige had echter wel de toezegging gekregen dat als er weer sprake zou zijn van een subsidieregeling hij bovenaan het ‘lijstje’ zou komen. Op basis van luchtfoto’s en fysieke controle is geraamd dat ongeveer 15.000 mtr2 verdacht is en 9000 mtr2 reeds gesaneerd.

Als een ondernemer wil overgaan tot het plaatsen van zonnepanelen krijgt deze te maken met de welstandscommissie en de Omgevingsnota. De wetgeving omtrent asbestsanering is weliswaar landelijk maar Beemster stelt in het kader van de Unesco Werelderfgoed status eigen voorwaarden als het gaat om dakbedekking (ruimtelijke kwaliteit). Kern: Materiaal en kleur zijn ondergeschikt en hebben een natuurlijke uitstraling en witte en contrasterende en felle kleuren zijn niet toegestaan (gedekte kleurstelling). Ook deze voorwaarden zorgden voor discussie. Met name waar het gaat om klimaatbeheersing in de schuur (lichte panelen stoten warmte af). Om kosten te besparen zou het de moeite lonen om de sanering collectief aan te pakken.

Directeur Raoul Santibanez sloot de sessie af met een aantal praktische voorbeelden en suggesties betreffende kostenbesparing. Maak van te voren een goede analyse wat bereikt moet worden. Waar zit het grootste verbruik? (want daar kan het meest bespaard worden) ; inventariseer op welke wijze optimaal gebruik gemaakt kan worden van fiscale voordelen (in jaren dat winst gemaakt wordt); de invloed van de krapte op de arbeidsmarkt (vraag & aanbod bepalen de prijs); de negatieve relatie tussen hoog energieverbruik op het terugverdienmodel; de risico’s van twee meters op eenzelfde perceel. De moderne panelen hebben na 25 jaar nog een verwachtte ‘opbrengst’ van 80%. De noodzakelijke omvormers moeten wel na zo’n twaalf jaar vervangen worden. Plaatsing van panelen heeft invloed op de WOZ waarde.

Tenslotte werd kort ingegaan op de mogelijkheid van integrale dakbedekking (particulier al wel mogelijk bedrijfsmatig nog niet), het (ontbreken van) stralingsgevaar inpandig (gelijkstroom tot aan de omvormer) en de noodzaak tot netverzwaring. Met name de piekspanning is op dit moment een probleem.

Geert

Top