U bent hier
Home > Nieuws > Wisseling van de wacht bestuur Beemster Ondernemers

Wisseling van de wacht bestuur Beemster Ondernemers

Tijdens de najaarsledenvergadering heeft de AOV Beemster Ondernemers afscheid genomen van voorzitter Martha Oortman Gerlings en secretaris Gijsbert Pierik. Martha statutair, Gijsbert omdat hij een baan in een ander deel van de provincie aangenomen heeft. Gelukkig werden deze avond ook weer twee nieuwe leden benoemd: Bart Tishauser neemt de voorzittershamer over en Jolanda Lammes heeft na een tijdje ‘proefdraaien’ nu een echte (algemeen) bestuurszetel bemachtigd. Er zijn nog gesprekken gaande met een kandidaat nieuwe secretaris. Beide scheidend bestuursleden werden lovend toegesproken door VOWA voorzitter Piet Hein Debets.

Voorafgaand aan de vergadering hield gastheer Nico Schroevers kort en krachtig een inleiding over de ‘ondernemende kerk’. Met als tastbaar resultaat onder andere de Keyserin. De locatie waar de bijeenkomst gehouden werd. Maar ook initiatieven vanuit de Kapel in Zuidoostbeemster passeerden de revue. Een qua begroting kleine onderneming maar met een grote achterban. Met de kernwoorden zingeving, gemeenschap en cultuur.

Op zondag 27 januari vindt in de binnenstad van Purmerend een grote manifestatie ‘Purmerend Werkt’ plaats waar ondernemers en werkzoekenden, huidige en toekomstige, elkaar kunnen ontmoeten. Belangstellenden kunnen hierover contact opnemen met de accountmanager Beemster MKB Niels Krommenhoek (gemeentehuis Purmerend).

Uitvoerig werd stilgestaan bij de sfeerverlichting op de Buurt. Deze geeft in de donkere maanden een sfeervolle en veilige atmosfeer. Hoog gewaardeerd door bewoners en shoppers van elders. Het streven is om deze verlichting in de nabije toekomst een breder karakter te geven zodat bijvoorbeeld vanaf 11 November (Sint Maarten) hiervan reeds genoten kan worden. De verlichting is echter aan vervanging toe. Dus bewoners die mogelijkheden zien hier iets in te betekenen kunnen contact opnemen met Patricia van In’s en Out’s.

Een qua ‘dienstjaren’ in ieder geval jong bestuur welke zich de komende tijd onder meer zal inzetten om het ledenaantal te vergroten en het algemeen belang van de ondernemers te dienen.

Geert

Op de foto van links naar rechts: Gijsbert Pierik; Bart Tishauser; Martha Oortman Gerlings; Jolanda Lammes. (Nico Konijn ontbreekt)

Top