U bent hier
Home > Nieuws > Brede bewondering voor de Buurtbus (-vrijwilligers)

Brede bewondering voor de Buurtbus (-vrijwilligers)

De Vereniging Buurtbus Beemster bestaat tien jaar en vierde dit heugelijke feit op zondag 8 januari in de Kerckhaen in Westbeemster. Een zaal vol met (ex) chauffeurs, (ex) bestuursleden, sponsoren, vertegenwoordigers van regio-buurtbussen en vele andere belangstellenden samen met partners.

Tijdens de middag werd één van de vrijwilligers van het ‘eerste uur’, Piet Stroet en zijn Alie, in het zonnetje gezet. Hij is na tien jaar trouwe inzet gestopt en ontving een mooie oorkonde behorend bij de benoeming als ‘erelid’ van de vereniging. “Een van de voordelen van het erelidmaatschap is dat je mee mag blijven doen aan het door de Beemster Kaas gesponsorde jaarlijkse uitje”, aldus de voorzitter Jaap Jansen.
Dat het goed toeven is bij de vereniging blijkt wel uit het feit dat nog steeds veertien chauffeurs van tien jaar geleden actief zijn. “We hebben de leeftijdsgrens tussentijds verhoogd naar tachtig, maar daar blijft het ook wel bij”, aldus Jaap.

Het gehele bestuur ontving uit handen van wethouder Dick Butter de Beemster Tegel als blijk van waardering voor hun belangrijke bijdrage aan het maatschappelijk leven in de polder. Ceremoniemeester en bestuurslid Hans Plantfeber, ‘mister Buurtbus’ in de woorden van de wethouder, mocht deze waardering voor alle vrijwilligers in ontvangst nemen.

Ook Herman Brúheim (Vervoersregio Amsterdam) en Wim Korver (EBS) hadden lovende woorden. Zij hadden met name aandacht voor respectievelijk ‘het verleden’ en ‘de toekomst’ van de buurtbus. “Het belang van vrijwilligersinzet bij mobiliteit zal in de nabije toekomst alleen maar toenemen. Allicht in een andere vorm maar de basis ‘voor elkaar en met vertrouwen’ zal blijven bestaan”. Aldus Korver.
Er was nog een ‘winnaar’ in de zaal (dit initiatief kent eigenlijk alleen maar winnaars) , namelijk het Hospice Thuis van Leeghwater. De opbrengst van de ‘giftendoos’ bij de ingang ging in zijn geheel naar deze Stichting. Na telling bleek dit € 384,85 cent te zijn en dit bedrag werd door het jubilerende bestuur spontaan naar boven afgerond tot € 450,=.

Geert

Top