U bent hier
Home > Nieuws > Over goede wensen en onzichtbare vrijwilligers…

Over goede wensen en onzichtbare vrijwilligers…

Veel gezellige bedrijvigheid in de anders zo rustige hal van het gemeentehuis in Middenbeemster. Een lange rij van betrokken Beemsterlingen vormde zich al vroeg in de avond van 3 januari, van de voordeur tot aan de trap. Mensen uit het verenigingsleven, politiek, bedrijfsleven, zorg, cultuur en diverse instellingen, kwamen het College van Burgemeester en Wethouders de hand drukken en hun beste wensen overbrengen.
Ook boven in de kantine was het druk, waar de receptie werd gehouden en waar een ieder elkaar kon ontmoeten en een goed 2017 kon wensen. Deze receptie startte met een toespraak van Burgemeester A.J.M. Van Beek waarin saamhorigheid, veiligheid, verdraagzaamheid, vernieuwing en samenwerking met de Gemeente Purmerend en met het bedrijfsleven in Beemster aan de orde kwamen. Waarna wethouder A. Zeeman de eer te beurt viel, om de 4 kwartaalvrijwilligers van 2016 in het zonnetje te zetten. Deze vrijwilligers werden al eerder geïnterviewd en gefotografeerd door en voor Binnendijks. De eerste bescheiden kwartaalvrijwilliger die de Beemster Waarderingsspeld ontving was de heer Scott Kleijn: Voor de Stichting Beemster Hartsafe, welke op dit moment maar liefst 31 AED-apparaten verdeeld in de Beemster heeft geïnstalleerd, is Scott uitvoerend bestuurslid en geeft hij trainingen en nazorg voor de vrijwilligers die zich inzetten. En ook de coördinatie en het onderhoud van de apparatuur valt onder zijn verantwoording. Tevens is hij voorzitter van de EHBO Beemster en maakt hij deel uit van de medezeggenschapsraad van OBS de Blauwe Morgenster. De tweede vrijwilligster die werd geëerd was Mevrouw Tiny de Lange, die 25 jaar lang actief bestuurslid is geweest voor de jaarlijkse Nacht/Zondagsmarkt. Tiny was tevens actief voor de Zonnebloem en zat 9 jaar lang in het bestuur van de Nederlandse Slagersvrouwen. Voor dit blad Binnendijks verzorgt Tiny tweewekelijks met veel enthousiasme de advertenties en is zij bestuurslid van de Stichting Binnendijks. Voor Mevrouw Marian van der Hulst heeft bijna al het vrijwilligerswerk met muziek te maken. Zij was voorheen dirigente van het jeugdkoor Westbeemster, nu genaamd Medi-Jon. Later in 1998 van het RK dames-en heren Gelegenheidskoor in Westbeemster. Het koor repeteert in het Koetshuis en nieuwe leden zijn van harte welkom. Marian is daarnaast ook nog sinds 2006, Secretaresse van de Stichting Beheer Kerckhaen. Tot slot de vierde kwartaalvrijwilliger, de heer Wim van der Werff, geboren en getogen Beemsterling, waarvan U onlangs in de kerstuitgave van Binnendijks heeft kunnen lezen dat hij collectant is voor de Hartstichting. Algemeen bestuurslid van buurtvereniging “Ons hoekje” waar hij AED-trainingen geeft en actief is geweest bij de ontwikkeling en het behoud van Weegbrug Beemster. Verder was Wim voorzitter van de wandelcommissie en penningmeester van het bestuur van Beemster’s Welvaart. Alle vier vrijwilligers ontvingen tot hun grote verrassing een mooie oorkonde om boven het bed te hangen. Zij ontvingen een kleurig boeket bloemen en kregen de Beemster Vrijwilligersspeld opgespeld op revers van colbert of op trui of blouse, terwijl de aanwezigen hen beloonden met een welverdiend daverend applaus! Deze bescheiden zogenaamde “onzichtbare vrijwilligers” werden terecht in het zonnetje gezet, want de Beemster inwoners zijn dankbaar voor en trots op hun vrijwilligers. Met een toast op ons aller gezondheid en op een goed 2017 werd de gezellige en drukbezochte Nieuwjaarsreceptie voortgezet.

Evalien

Top