U bent hier
Home > Nieuws > De Wilgenhoek komt terug in Zuidoostbeemster

De Wilgenhoek komt terug in Zuidoostbeemster

De stichting CPOW, de koepel van Confessioneel Primair Onderwijs in Waterland, loopt al een tijdje met de gedachte om ook in de Beemster te starten met een oecumenische school. Omdat er signalen zijn dat daar behoefte aan is en omdat in de nabije omgeving van onze droogmakerij door de sluiting van scholen in Purmerend geen bijzondere scholen meer zijn. Kortom: die keuzevrijheid van ouders is er op dit moment niet. Door allerlei perikelen rond de bouw van een dependance in Zuidoostbeemster, zijn de plannen even on hold gezet maar nu treedt de koepel naar buiten. De inzet is om zo snel mogelijk te starten met ‘de Wilgenhoek’. De naam van de op te richten oecumenische school. Hoog tijd voor Binnendijks om daar meer over te horen. Ondergetekende ging in gesprek met de voorzitter van het College van Bestuur Erik Abbink en Nancy Dijkstra die de directeur wordt van de nieuwe school. “Op basis van bovengenoemde signalen en prognoses van bevolkingsgroei in de komende periode, zien wij potentie voor een eigen school in Zuidoostbeemster. Waarbij we ons willen profileren in waar we voor staan met ons onderwijs. Zodat er voor de ouders inderdaad een keuze is. Dat betekent dat we, net als we op verschillende andere plekken in de regio doen, willen samenwerken met Opspoor (waaronder de Bloeiende Perelaar valt) maar op basis van onze eigen identiteit en onze eigen waarden: Je doet er toe, Vertrouwen en Betrokkenheid. Waarden die zich spiegelen in wat we doen binnen het onderwijs met leerlingen, leerkrachten en ouders samen. Dat moet voelbaar zijn in de sfeer van de nieuwe school. De Raad heeft al enige tijd geleden unaniem ingestemd met onze plannen en ook het ministerie is akkoord. De inzet is om zo snel als mogelijk te kunnen starten. Als een echte Beemsterschool. We richten ons daarbij vooral ook op de nieuwe bewoners en geloven dat de norm van minimaal tweehonderd leerlingen binnen vijf jaar mogelijk is. Dat vraagt een flexibele houding. Allicht vooralsnog met combiklassen. We gaan er voor. We geloven er in. Op basis van de gesprekken met het College over de drie voorkeursvarianten nabij de school hebben we uitspraken gedaan. Maar uiteraard staan we voor andere opties open. Wat we absoluut niet willen is in een gebrouilleerde situatie beginnen. We zijn met alle betrokken al hard bezig om de school inhoudelijk vorm te geven. Vanuit het adagium ‘ontwikkel jezelf, groei samen’. Ouders die belangstelling hebben kunnen contact met ons opnemen: www.cpow.nl of via de directeur: n.dijkstra@cpow.nl. Binnenkort hopen we een eigen site van de school in de lucht te hebben”.

Geert

Top