U bent hier
Home > Nieuws > Informatieavond commissie/raadsleden locatiekeuze dependance Zuidoostbeemster

Informatieavond commissie/raadsleden locatiekeuze dependance Zuidoostbeemster

Op uitnodiging van het Bestuur van het Buurthuis Zuidoostbeemster waren commissieleden van de diverse politieke partijen uitgenodigd om het standpunt van de diverse gebruikers van het multifunctioneel centrum De Boomgaard aan te horen. De school (diverse geledingen) , Fortis Kinderopvang, het buurthuis, de gebruikers waren unaniem in hun standpunt. Bouw geen dependance op het schoolplein. Deze hartenkreet werd door de diverse inleiders over het voetlicht gebracht. Buurthuisvoorzitter André Olde Engberink noemde het Collegevoorstel “het meest slechte voorstel”. Hij zette ook vraagtekens bij de objectiviteit van het gehouden 2e verkeersonderzoek. Zijn voorstel zou zijn om versneld in te zetten op de bouw van de permanente school op de Jonklocatie. Een suggestie die gedurende de avond in diverse bewoordingen terug zou komen. “Het Buurthuis zet in op bevordering van de sociale samenhang in de wijk. Met het verdwijnen van een groot deel van de buitenruimte zou het Buurthuis zo’n 20 a 30 procent van zijn omzet kwijt raken. Met alle dreigende gevolgen van dien”.

Ook voor de Bloeiende Perelaar (ingesproken werd door de directeur, een vertegenwoordiger van de MR, een teamlid en een vertegenwoordiger van de klankbordgroep) waren de drie opties voor het plaatsen onbestaanbaar. “Waarom is niet veel eerder ingezet op de permanente school op de Jonklokatie. Waardoor de termijn van de dependance veel korter en daardoor kleiner qua omvang zou kunnen zijn”, aldus de directeur. “De dependance neemt aan alle kanten zonlicht weg voor de bestaande lokalen, minimaliseert de mogelijkheid voor de kinderen om buiten te spelen en maakt het noodzakelijk dat de leerlingen evengoed gebruik moeten maken van de faciliteiten in het hoofdgebouw die nu al vol zit”. Gebaseerd op eerdere ervaringen,  was het vertrouwen in de ‘tijdelijkheid’ van  noodlokalen aardig geslonken bij de aanwezigen. “Als wij moeten kiezen, kiezen we voor een tweede locatie in de Nieuwe Tuinderij. Met versneld perspectief op permanente grote huisvesting elders”. Soortgelijke woorden waren er te horen van de andere insprekers. Waarbij ook andere (ped)agogische en didactische waarden genoemd werden zoals het belang van bewegen en bewegend leren. “Welke nieuwe leerkracht en ouders van kinderen kiezen  in de nabije toekomst nog  voor een school waar dit leerklimaat zo aangetast wordt?”. Het betoog werd ondersteund door de overhandiging van 300 handtekeningen aan de nestor van de Raad. Hen wacht een duivels dilemma komende dinsdag tijdens de commissiebespreking. Of er moet nog een konijn uit de hoge hoed worden getoverd.

Geert

Top