U bent hier
Home > Nieuws > Informatieavond locatie basisschool De Bloeiende Perelaar

Informatieavond locatie basisschool De Bloeiende Perelaar

De belangstelling voor deze avond, donderdag 16 januari, viel allicht wat tegen gezien de heftige commotie in het dorp. Ruim veertig mensen. Inclusief diverse raadsleden en ambtenaren. Wellicht was ook niet iedereen bekend met deze bijeenkomst. Maar ook met een beperkte groep was het snel duidelijk dat het dilemma complex is. Een urgent ruimtegebrek op de huidige Bloeiende Perelaar. Inclusief verre van optimale omstandigheden in de noodlokalen. Vandaar de inzet van het College om ergens in de Nieuwe Tuinbouw Oost voor een aantal jaren, gesproken wordt over acht, een dependance te bouwen. Tien lokalen exclusief de wens van Forte om in deze locatie mee te gaan. Met mogelijk het perspectief van robuuste nieuwbouw in ZOBII. Als daar gebouwd mag gaan worden. Het college heeft daarbij twee locaties op het oog voor de dependance. De Nieuwe Tuinbouw Oost was echter tot zeer recent bestempeld als uitsluitend woonwijk. Een van de aanwezigen vertelde dat ze één dag voor het tekenen van het koopcontract bij gerucht te horenkreeg dat er in haar straat een dependence zou komen. Eenlocatie waar de komende jaren zwaar bouwverkeer aanwezigis. Niet echt ideale omstandigheden voor kinderen om veilignaar school te komen. Inclusief een complexe oversteek van de Purmerenderweg.

Een zestal andere locaties, mede door bewoners aangedragen, waren door het College als niet haalbaar (onder anderefinancieel) geoormerkt. Mede door de in de Raad aangenomenmotie, zag het College zich benoodzaakt de argumentatie hiervan openbaar te maken. Inclusief een aankondiging van een tweede (aanvullend) verkeersveiligheidsonderzoek.

Tegelijkertijd is er de legitieme wens van ouders dat er sneleen oplossing moet komen voor het urgente probleem.  De planning van ‘verhuizing’ was al vertraagd naar de Kerstvakantie. Reacties in de krant dat bewonersgroepen allejuridische middelen zullen gebruiken om deze plannen tegente houden, doen het ergste vrezen. Vooral ook omdat de wethouder beaamde dat er geen alternatief (‘Plan B’) is. Nietalleen over de inhoud maar ook over het proces(‘communicatie’) werden harde noten gekraakt deze avond. Tenslotte werd de nadrukkelijke wens uitgesproken dat er in ieder geval op tijd voldoende gekwalificeerde leerkrachtenaangetrokken kunnen worden om, als de dependence ereenmaal staat, goed les te kunnen geven. 

Dinsdag 21 januari komt dit onderwerp (budget voordependence en onderzoek) in de commissie en vervolgens in de Raad.

Top