U bent hier
Home > Nieuws > Lezers schrijven

Lezers schrijven

Gezien de actualiteit van dit schrijven en het feit dat de volgende papieren versie van de Binnendijks (na dit weekend) pas verschijnt op 21 maart, is besloten dit bericht aan de redactie gericht in ieder geval op deze site te plaatsen.

Geert Heikens, eindredacteur.

N.a.v. de infoavond van de projectgroep over de Voorkeursvariant nieuwbouw Zuidoostbeemster, zijn de Stichting Beemstergroen, Stichting Nekkerzoom en Stichting Behoud Waterland tot de conclusie gekomen dat er inzage nodig is van alle informatie die heeft geleid tot de conclusie van de gemeente.
Dat houdt in dat wij een Wob verzoek hebben gedaan (Wet Openbaarheid Bestuur) op 6 maart, waarbij wij de gemeente vragen op basis van deze wet, alle enquête gegevens, gespreksverslagen, etc. aan ons te overhandigen. In tegenstelling tot wat de gemeente bij monde van zijn projectleider beweert, zijn wij in zijn geheel niet overtuigd van de uitkomst van de inspraakprocedure. Navraag onder de achterban van bovengenoemde Stichtingen leert dat verreweg het grootste deel van de Beemsterlingen helemaal geen verdere uitbreiding van nieuwbouw wil. Dat werd, zoals u schrijft, ook pijnlijk duidelijk op bovengenoemde avond. Het zou overbodig moeten zijn om te melden maar het college en de gemeenteraad zijn benoemd om op te komen voor de belangen van de burgers die op hen hebben gestemd. Des te vreemder dat zij er een geheel andere mening op na houden.Men heeft het over Dorpsvisie, maar op deze manier blijft er geen dorp meer over. Men heeft het over openheid (o.a. Burgemeester Joyce van Beek en bij de presentatie) maar dan kan geen sprake van zijn als je prachtige landelijke weilanden volgooit honderden huizen. Bovendien schijnt men te vergeten dat de Beemster een beschermde Unesco status heeft. De Beemster infrastructuur is ook totaal niet berekent op zo’n aanbod van extra verkeer wat er dan gaat komen. Dit project moet stoppen!

Namens bovengenoemde Stichtingen ,
Hoogachtend,

Ps; ik denk dat ook dit geluid nodig is om te lezen. Het gaat ontzettend veel Beemsterlingen aan en zo blijft de Binnendijks niet alleen de berichtgever van de gemeente maar ook van groepen die een ander geluid laten horen.

(Naam van de inzender bij de redactie bekend; eindredactie)

Top