U bent hier
Home > Nieuws > Lijsttrekkersdebat

Lijsttrekkersdebat

Als een evenement geslaagd genoemd mag worden als het een volle zaal trekt, is het lijsttrekkersdebat van dinsdagavond 13 maart in ieder geval geslaagd te noemen. Al gebied de eerlijkheid te zeggen dat het toch vooral de ‘eigen aanhang’ van de vijf debatterende partijen was die de zaal vulde. Gelukkig werd de avond via livestream uitgezonden en konden belangstellenden het debat thuis volgen.  Ik vermoed dat daar de meeste ‘winst’ behaald is.

Er was gekozen voor een aantrekkelijke vorm: de lijsttrekkers in een halve cirkel dicht bij de publieke ‘tribune’ en elke keer wisselend twee lijsttrekkers die kort met elkaar in debat mochten over een aantal thema’s: verkeer, marktplein, volkshuisvesting, woningbouw; werelderfgoed; burgerparticipatie en tenslotte de fusie.

Het was goed dat de gespreksleider Klaas Jan Bos, die de avond op een ontspannen en humoristische wijze ‘in de teugels hield,’ begonnen  was met andere thema’s dan de fusie. Want de nieuwe Raad van Beemster zit nog minimaal drie jaar om over de eigen Gemeente besluiten te nemen.

Ook de zaal werd actief betrokken bij de discussie. Ze konden middels het opsteken van groene of rode vellen hun mening over een stelling kenbaar maken. Al ontstond er af en toe wat rumoer  omdat vragen niet altijd ‘eenduidig’ waren. Daarnaast kreeg het publiek de gelegenheid vragen te stellen waarbij burgemeester Joyce van Beek fungeerde als ‘Leontine Borsato’. Ze kweet zich uitstekend van haar taak.

Het was duidelijk: de lijsttrekkers waren goed voorbereid. Waar nodig wisten ze zich te profileren om een voor hun partij belangrijk standpunt over het voetlicht te brengen. Naast mij hield iemand de stand bij gelijk een tenniswedstrijd hoeveel ‘punten’ voor haar partij gescoord werd.

Het spanningsveld zat hem dan ook niet zozeer in de inhoudelijke standpunten, die kwamen zoals verwacht overeen met wat de partijen verwoord hadden in hun eigen publicaties. De ‘spanning’ zat hem in de persoonlijke en politieke verhoudingen tussen enerzijds de BPP en anderzijds de andere partijen. Want na de verkiezingen komt uiteindelijk toch het moment dat er een nieuw College gevormd moet worden. Waarbij de traditie wil dat de grootste partij het voortouw neemt. Hoewel alle partijen uiteraard beleefdheidshalve politiek correct aangaven ‘geen enkele partij vooraf uit te sluiten’, werd duidelijk dat de visie op de fusie een zeer dominante rol zal spelen in de onderhandelingen. Nieuw daarbij is dat de eerste aanzet zich ‘in de openbaarheid’ zal afspelen. Al werd deze avond niet helemaal duidelijk hoe dit vormgegeven zal worden.

Wat ik miste was de discussie over het andere actuele onderwerp: de subsidie en het cultuurbeleid. Bewoners was tijdens de diverse acties gevraagd om hun ongenoegen kenbaar te maken aan de partijen. Maar hoe staan zij hierin? Een andere omissie, al besef ik dat de avond vooral toekomstgericht was, was de politieke verantwoording van de afgelopen vier jaar. Tijdens de informatieavonden over de fusie kwam veelvuldig de vraag naar voren “hoe het (ogenschijnlijk) financieel zo snel bergafwaarts kon gaan”. Het CDA deed hiertoe nog wel een poging (we hebben fouten gemaakt) maar daar bleef het grotendeels bij. Al hakte Klaas Jan Bos terecht in op de opmerking van D’66 dat er inzake de verkooptransacties in Zuidoostbeemster (kassen) sprake was van “schuldige nalatigheid”.

Onderwerpen die zeker de moeite waard zijn om verder op in te zoemen zijn het burgerpanel (CDA) en internetconsultatie (PvdA/GroenLinks). Fel werd de discussie even toen het CDA de burgercontacten van de BPP  bestempelde als ‘het mobiliseren van mensen die iets tegen de gemeente hebben’.

Dat er nog wel wat water door de ringvaart zal stromen alvorens de fusie een feit is, bleek uit de discussie over de Raad van Purmerend. Uit de zaal was iemand getuige geweest van een politieke bijeenkomst waarbij geopperd was dat ‘de boeren die net een paar jaar uit het centrum van Purmerend waren geweerd (verplaatsing van de veemarkt) niet via een omweg  weer toegelaten moesten worden’. Het deed de BPP verzuchten dat Purmerend als “overloop van Amsterdam” niet bij uitstek de partij was om onze belangen te behartigen.

Het is tenslotte goed te weten dat alle partijen desgewenst goede wethouders kandidaten hebben met onder andere verstand van ‘verandermanagement’. BPP en D’66 noemden daarbij geen namen. De andere partijen wel: De PvdA/GroenLinks Jos Dings; CDA: de huidige wethouder Aagje Zeeman en de VVD de huidige wethouder Dick Butter.

Even over tien uur sloot burgemeester van Beek met het overhandigen van een ruiker aan Klaas Jan Bos de geslaagde avond. Een ieder werd uitgenodigd om daarna onder het genot van een frisje de discussie voort te zetten.

GEERT

Top