U bent hier
Home > Nieuws > Schoolvrij. Voor een betere optie

Schoolvrij. Voor een betere optie

Binnendijks heeft in overleg met de inzenders besloten om een verkorte weergave van de tekst in het kader van de rubriek “Lezers Schrijven” in de papieren versie van zaterdag 11 januari te plaatsen en de volledige tekst op de site. Binnendijks is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze teksten.

Geert Heikens, eindredacteur

SCHOOLVRIJ. VOOR EEN BETERE OPTIE

Beste buren,

De gemeente Beemster heeft zitten slapen. Er zijn meer kinderen dan verwacht in de nieuwe wijken. De basisschool puilt uit. De oplossing wordt een tijdelijke school met twaalf tot twintig lokalen die minimaal acht maar waarschijnlijk vijftien jaar blijft staan, en oh ja, de gemeente heeft haast, want die tijdelijke school moet er in augustus 2020 staan, dat is dus over acht maanden. Is dit normaal? Nee, dit is niet normaal. Maar de gemeente Beemster doet wel vaker vreemde dingen. Eigenlijk kan ze het werk niet aan, en daarom wordt de gemeente Beemster per 1 januari 2022 ook gewoon onderdeel van de gemeente Purmerend. En is goed want dan wordt er in de toekomst beter vooruit gekeken en zijn rare paniekacties als een tijdelijke school in de achtertuinen van bewoners van de Purmerenderweg en het Noorderpad niet nodig.

DIE SCHOOL KAN OOK OP ANDERE PLEKKEN STAAN

Allereerst is het belangrijk om te weten dat er helemaal niet zoveel haast is, in een brief aan een bewoner geeft de gemeente aan dat er nog zeker drie tijdelijke lokalen bij de bestaande school op het Middenpad bijgezet kunnen worden. Dat is goed nieuws, want zo is er meer tijd, een heel schooljaar minimaal, om een andere locatie voor de school te vinden en gebruiksklaar te maken. Natuurlijk het is wat meer moeite, en het duurt wat langer, maar het voorkomt ook veel ergernis en voorkomt vooral ook veiligheids- en verkeersproblemen. Want een tijdelijke school neerzetten met straks minstens 300 leerlingen op een plek waar nog zeker twee jaar gebouwd met een raar kruispunt en slechts een (1) toegangsweg voor ca 300 bewoners dat is vragen om serieuze problemen en ongelukken, en dan vragen we ons over een paar jaar af, hoe is dit mogelijk geweest…… .

OPTIE 1. IN PURMEREND

In dezelfde brief aan de bewoner geeft de gemeente aan dat er een geschikte plek is in Purmerend, maar dat daar bij de betrokken politici en ambtenaren niet echt draagvlak voor is. Want de Beemster is nog geen onderdeel van Purmerend. Dat is irritant, kinderachtig en politiek gedoe. Bestuurders en raadsleden van beide gemeenten moeten zich daarvoor schamen. Die tijdelijke school komt er jaren en jaren te staan, en op minder dan twee na, zijn dat jaren in de gemeente Purmerend. Ook voldoet deze tijdelijke plek, net als alle andere opties die nog genoemd worden, aan alle criteria: afstand, veiligheid, voorzieningen etc.. Er is dus een plek beschikbaar in Purmerend. Waarschijnlijk aan de overkant van het ’zwembadbruggetje’ over het kanaal. En met wat politieke wil is het morgen geregeld. Leiderschap hiervoor moeten we van de betrokken bestuurders uit Purmerend verwachten, in de Beemster kondigen ze vooral hun vertrek aan. Dus daar valt niet veel van te verwachten…helaas!

OPTIE 2. NAAST ZOB, NAAST DE VOETBALVELDEN

Een heel prima plek, zo stelden de betrokken ambtenaren. Niet te ver, lekker veilig, ruimte genoeg, iedereen blij. Maar wacht, de grond voldoet niet aan het bestemmingsplan en over acht maanden is het al augustus 2020. Dus door tijdsdruk valt deze optie af. Raar, we zoeken de beste plek voor de komende tien a vijftien jaar, een jaar extra lokalen bij de huidige school is mogelijk, en voor een redelijke prijs zal de eigenaar van de grond best mee willen werken, en het veranderen van een bestemmingsplan voor een tijdelijke school, ook dat is geen hogere wiskunde. Dus waarom niet eigenlijk? Te politiek? Want nog geen overeenstemming over mogelijke nieuwbouw van huizen in dat gebied? Bestuurders, schuif de bouwpolitiek even aan de kant, die tijdelijke school zou daar veilig en goed kunnen staan, en mogelijk ook nog eens omgezet kunnen worden in een vaste blijvende school. Winst, winst dus. Iedereen blij.

OPTIE 3. VOLGERWEG

Al de argumenten van optie 2 gelden ook voor de Volgerweg. Halverwege, links of rechts. Ruimte te over. Praat met de eigenaren van de grond, als de gemeente al niet zelf al eigenaar is. En regel het. Het kan. Waar een wil is, is echt een nieuwe school.

OPTIE 4. ACHTER DE BENZINEPOMP OP DE PURMERENDERWEG

Ok ok, het is van Jonk, maar mogelijk wil de firma en of de familie graag meewerken aan een oplossing. De oude brandweerkazerne staat leeg, het gebied erachter is groot, auto’s kunnen er makkelijk komen, en voetgangers en fietsers kunnen via Noorderpad achterlangs. Veilig, aangenaam, en een nuttige besteding van ruimte die nu braak ligt. Ook hier geldt, waar een wil is, is een school. Maar de optie ligt wel binnen de driehonderd (300) meter van de snelweg en er is een richtlijn dat er geen scholen, speelplaatsen en andere kinderzaken binnen die afstand mogen komen. Daarover zo meer!

OPTIE. 5 DE LUCHT IN

Breidt de bestaande school uit, betrek ook de ruimte van de Spelemei erbij, ga omhoog met de (nieuwe) lokalen, en hou daarbij rekening met de buren tegenover de Spelemei. Het zal best een gepuzzel worden om er twaalf tot twintig lokalen bij te zetten, maar wellicht is een tijdelijke oplossing met vier tot zes lokalen genoeg totdat er een structurele goede oplossing wordt gevonden voor een nieuwe blijvende school. Dat kan dan onder regie van de gemeente Purmerend, want tegen die tijd zijn we allemaal 1 gemeente…

OPTIE 6. NAAST DE SNELWEG

De beste optie. Er is ruimte te over, daar naast de snelweg, en dat is meteen het probleem want dat beinvloedt de luchtkwaliteit. Nu staat er een geluidsscherm en het waait er behoorlijk, en nog belangrijker, ook de huidige school en de speelplaats en de speelweide en huizen met gezinnen met kinderen staan ook binnen (!) die driehonderdmeter zone die wordt aangehouden als niet gewenst. Let op niet gewenst, dat is niet hetzelfde als verboden. Er staan genoeg scholen op plekken waar ze beter niet kunnen staan met de fijnstof inzichten en kennis van nu, maar daarom worden ze nog niet meteen gesloten. Dus zo’n vaart loopt het niet met die luchtkwaliteit. Het voelt wat ongemakkelijk, maar rationeel is er echt weinig op tegen. Het is ook de meest logische plek, alle voorzieningen die er toe doen staan er immers ook, speeltuinen, sportveldjes, gymzalen etc. En geen verkeersproblemen, en dus veilig. In alle opzichten. En dit kan en mag gewoon. Dus niet meteen roepen over fijnstof mag niet en driehonderd meter en onder tafel moffelen dat de bestaande school, de speelplaats buiten en de speeltuinvereniging buiten ook binnen die driehonderd meter liggen. Begin eens met een fijnstofmeting. En meet dan ook op de bestaande huidige school, de speelplaats en speelweide, en bedenk ook 130km per uur wordt 100, en kijk dan eens naar de verschillen. Nou, die zijn marginaal durven we te voorspellen.

EN NU?

De gemeenteraad moet nog een besluit nemen, dat staat gepland op 21 januari 2020. Met gezond verstand wordt al eerder besloten om voor een van bovenstaande opties te gaan. En mocht de gemeenteraad, die overigens met de gevolgen van de keuze vervolgens de gemeenteraad van Purmerend opzadelt (want die zijn straks verantwoordelijk voor de tijdelijke school en de bijbehorende locatie), toch kiezen voor een school in onze achtertuin, dan zullen we daar uiteraard formeel bezwaar aantekenen, en een stevige jurdische weg inslaan die zeer waarschijnlijk dermate veel tijd gaat kosten dat augustus dit jaar in ieder geval niet gehaald kan worden en er automatisch een jaar extra bezinning en bedenk tijd komt om vervolgens tot een betere afgewogen logische keuze te komen.

DOE MEE

Beste buren, zijn jullie het eens met bovenstaande, onderteken dan de petitie waarmee we deze week langs komen. Maar we hopen natuurlijk dat gezond verstand zegeviert en de bestuurders van de gemeente Beemster komen met een veel beter plan waar de handen voor op elkaar gaan. Namens alle leden van de actiegroep ‘SCHOOLVRIJ voor een betere optie’, en met vriendelijke actie groet,

Ronald Bark, Purmerenderweg 144

Top