U bent hier
Home > Nieuws > Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster: bewoners weer aan zet!

Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster: bewoners weer aan zet!

Medio dit jaar hebben bewoners middels een aantal themabijeenkomsten en reacties op de site input kunnen leveren op een aantal ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in Middenbeemster. Vooruitlopend op een uiteindelijke vaststelling van een ‘Dorpsontwikkelingsvisie (grofweg) 2040’. Op basis van deze input en de urgentie zijn een groot aantal bouwstenen en sleutellocaties ontwikkeld. Onder andere de basisschool, locatie Gemeentehuis en omgeving en de behoefte aan senioren- en starterswoningen. Ook verkeersveiligheid en bouwstenen die juist op basis van de inspraak genoemd zijn (o.a. buitenbad en apotheek) zijn opgenomen.

Nu zijn de bewoners weer aan zet om hun reactie te geven op én zelf aan de slag te gaan met deze scenario’s en bouwstenen. Deze staan vermeld op de site www.visievanbeemster.nl/middenbeemster/dorpsontwikkelingsvisie. Reacties kunnen gegeven worden op een tweetal inloopavonden op donderdag 3 en woensdag 9 oktober van 17.00 – 20.00 uur waarop de scenario’s en varianten besproken worden en via bovengenoemde site. Tot uiterlijk 13 oktober. Daarnaast is de projectcoördinator elke dinsdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur in het gemeentehuis in Middenbeemster aanwezig en voor iedereen aanspreekbaar. U kunt zonder afspraak binnenlopen.

Het resultaat van deze input zal na stedenbouwkundig advies aan het College en uiteindelijk aan de Raad worden voorgelegd. Het streven is om dit proces nog dit jaar af te ronden. Opdat de visie als onderlegger meegenomen kan worden in het fusieproces met Purmerend. Op basis van deze visie kunnen ook andere burgerinitiatieven die binnen dit gebied vallen beoordeeld worden.

Op de foto een schematisch overzicht van alle bouwstenen waarmee betrokken bewoners aan de slag kunnen.

Geert

Top