U bent hier
Home > Nieuws > Jaarvergadering EHBO Beemster

Jaarvergadering EHBO Beemster

Tijdens de jaarvergadering van de EHBO Beemster op maandagavond 29 januari zijn een aantal mensen ‘in het zonnetje’ gezet. Enerzijds twee leden die al 25 jaar lid zijn, te weten Sylvia v.d. Vaart en Jeanina Boots. Naast een boeket bloemen ontvingen zij uit handen van de voorzitter de bijbehorende speld.

Maar ook binnen het bestuur waren er enkele wisselingen. Zowel voorzitter Scott Kleijn als facilitair manager Hans Roelofsen stoppen na hun termijn van acht jaar. Ook voor hen waren er lovende woorden en een fikse ruiker. Scott memoreerde in zijn dankwoordje dat de vereniging acht jaar geleden er niet zo rooskleurig uitzag. Zelfs het stoppen van de verenigingsactiviteiten dreigde. Gelukkig voor al de evenementen in de Beemster is het zover niet gekomen. Sterker nog: binnen twee jaar was het bestuur grotendeels vernieuwd. Het aantal leden is op dit moment zelfs 93, waarvan zo’n 70 ook inzetbaar. Daardoor was het voor Anneke Lamberts niet zo’n grote stap om na een jaartje ‘proefdraaien’ de voorzittershamer over te nemen. “Ik ben trots op zo’n betrokken bestuur”.

Dat de vereniging inderdaad leeft blijkt ook wel uit het feit dat bij de vooruitblik over volgend jaar (2019) alweer twee nieuwe kandidaat bestuursleden bereid waren om zich kandidaat te stellen. Ook de oproep voor ‘iemand met trekhaak’ vond snel gehoor. Want de verenigingscaravan moet dikwijls van locatie naar locatie gebracht worden.

Geert

Top