U bent hier
Home > Nieuws > Mark en Rémon Glas van Glas-Klooster bv Beemster Ondernemer van het jaar

Mark en Rémon Glas van Glas-Klooster bv Beemster Ondernemer van het jaar

En Talisa Steenkamp van de Kerckhaen winnares Aanmoedigingsprijs

Het was gezellig druk op de Nieuwjaarsreceptie van de Beemster Ondernemers. Maandagavond 6 januari in Kavel II. Belangstellenden werden ontvangen met een bruisende bubbel en even over acht opende voorzitter Bart Tishauser de avond met een korte terugblik en dito vooruitblik. Hij sprak zijn zorg uit over de toenemende stapeling van regelgeving. “Het moet voor het MKB wel haalbaar blijven”. Verder ging hij kort in op de blijvende noodzaak om beide bedrijventerreinen in Middenbeemster te ontwikkelen. Dit punt staat al langer op de agenda maar zal dit jaar weer worden opgepakt. Tishauser constateerde dat, vooruitlopend op de bestuurlijke fusie met Purmerend, er al steeds meer geleund wordt op de fusiepartner. “Wij zien dat overwegend positief tegemoet”. Wel betreurde hij het aangekondigde vroegtijdig vertrek van burgemeester Joyce van Beek. De Corridor van de A7 zal ook de komende jaren de aandacht houden. Ook positief was hij over de nieuwe sfeerverlichting op de Buurt. “Dit jaar vieren we ons 45 jarig bestaan als vereniging. Dat zal in het activiteitenoverzicht tot uitdrukking komen”. Een springlevende vereniging want het ledental nadert de honderd! Tenslotte stond de zaal kort stil bij de leden die in het afgelopen jaar overleden waren.

Niet gehinderd door een af en toe stotterende microfoon, ging Tishauser vervolgens voortvarend door met het oplezen van het juryrapport welke ten grondslag lag aan de benoeming van de Ondernemer van het Jaar. Gaandeweg werd het de aanwezigen duidelijk wie dit jaar de eer te beurt viel. Een familiebedrijf opgericht in 1987. In 1996 gegroeid door een overname. Een jaar later komen de zoons in het bedrijf en vindt uitbouw plaats. Steeds voortschrijdende innovatie zorgen ook voor groei in het personeelsbestand. Maatschappelijk ondernemers. Want zeer betrokken bij de sport. Het kon niet missen. Dat moesten Mark en Rémon Glas zijn van Glas-Klooster. Voor al uw frees-, snij-, boor-, zaag en slijpwerk. 

“We dachten dat we ons aan moesten melden als we in aanmerking wilden komen voor deze prijs”, was de onthutste reactie van de broers. De verbazing wordt nog groter als ze hun familie opeens in het publiek ontwaren. 

Dan neemt Ruud van ’t Hek het stokje over om bekend te maken wie de Aanmoedigingsprijs krijgt. “Deze onderneemster heeft niet voor de makkelijkste weg gekozen. Dat getuigt van lef. De bewoners in dit deel van de Beemster waar de onderneemster haar ambities waar wil maken, zijn erg blij met het behoud van deze specifieke functie.” Van ’t Hek besluit zijn speech na een korte historische terugblik op de locatie met: “Deze onderneemster is geen onbekende in het vak, vanuit haar jarenlange ervaring in de luxe catering en feesten en partijen zag deze onderneemster en het bestuur van de stichting een hele mooie match”. Langzaam dringt het besef bij Talisa door dat zij , gadegeslagen door een minstens zo trotse zus en vader, naar het podium moet komen.

Geert

Top