U bent hier
Home > Nieuws > Reflectie

Reflectie

Met de plaatsing van deze ingezonden brief is de discussie op de site van Binnendijks over dit onderwerp afgesloten.

SCHOOLVRIJ, VOOR EEN BETERE OPTIE pleit voor een helder plan B en doet oproep aan ouders en schoolbestuur tot samenwerking. De commissie- en raadsvergadering van de gemeente Beemster van 21 januari ligt achter ons, en de eerstvolgende vergadering van 11 februari ligt al weer snel voor ons. Wat hebben we geleerd, en wat kunnen we verwachten? Een korte reflectie en aanbeveling.

GEEN NIEUWE SCHOOL IN DE NIEUWE TUINDERIJ OOST

Tenminste niet de eerste twee jaar, want zoals de wethouder het zelf zei tijdens de bijpraatsessie met omwonenden, het democratisch recht tot aan de Raad van State toe, kost zo twee jaar. Stichting Beemstergroen en enkele directe bewoners hebben al duidelijk en ook tijdens die sessie aangegeven te gaan procederen. Daarmee geven zij in ieder geval de gewenste duidelijkheid die de VVD, de ouders, de medezeggenschapsraad, het bestuur van de school en anderen zoeken. Waar gaat mijn kind naar school de komende jaren.

TIJDELIJKE SCHOOL OOK OP DE SPELEMEI 

Het gemeentebestuur heeft geen plan B. gemaakt. De BPP, CDA en D66 brachten in de commissievergadering naar voren dat het wellicht een goed idee is om de eerstvolgende jaren opnieuw een tijdelijke school te plaatsen naast en tegenover de school. En ondertussen de toekomstvisie op de Zuidoostbeemster te ontwikkelen waarbij ook de plaats van een geheel nieuwe blijvende school wordt meegenomen. Een helder plan B. waar vermoedelijk bijna iedereen goed mee kan leven en dat ook recht doet aan de keuze van de PvdA/GL die stellen dat het belang van het kind eerst moet komen (wie niet overigens, wij ook in ieder geval!)

VAN WAARDELOZE LOKALEN NAAR GOEDE KLASSEN 

De ouders en het schoolbestuur spraken tijdens het inspreken de 21ste heel grote woorden over de verwaarlozing en gebrek aan aandacht voor de kinderen. Daar nemen we als actiegroep SCHOOLVRIJ VOOR EEN BETERE OPTIE echt grote afstand van. We onderkennen de emoties, maar de feiten zijn dat het bestuur met gemeente verantwoordelijk is voor het plaatsen van goedkope en slechte noodlokalen en dat de ouders zich dat helaas hebben laten aanleunen. Nieuwe goede klassen met goede klimaatbeheersing met ook fijnstoffilters zo dicht bij de snelweg lijkt ons het minste wat de gemeente na alle ophef de kinderen (en de ouders) moeten aanbieden. En dat kan, er zijn ook uitstekende noodlokalen.

Alle raadspartijen zouden zich wel nadrukkelijk moeten afvragen waarom dit bestuur dit zo heeft kunnen laten gebeuren. Vier jaar inspanningen en slechts noodlokalen waar ouders zelf kacheltjes mee naar toe moeten nemen? En burgers die inmiddels tegenover elkaar staan? Dat is wel een heel laag rendement.

T SPLITSINGEN PURMERENDERWEG 

D66 schetste een goed beeld tijdens de vergadering op de 21ste. Inderdaad het verkeer op de Purmerenderweg is een zorg voor iedereen. Los van de komst van extra klaslokalen waar dan ook. De twee T-splitsingen en toenemende drukte op de doorgaande weg zelf, vragen om stevige ingrepen. Van stoplichten tot ‘een fietsers eerst en auto’s te gast’ begin van de Purmerenderweg tot aan de Volgerweg. Of andere oplossingen. Het aangekondigde onderzoek brengt waarschijnlijk nieuwe inzichten en die oplossingen. Feit is wel dat een mogelijk kinderdagverblijf en school de flessenhals als enige mogelijkheid voor auto uitgaand woon/werkverkeer zorgt voor een toename van druk in die flessenhals in de ochtend tussen acht en negen. De meeste kinderen zitten uiteraard al ten westen van de Purmerenderweg op school, een oplossing aan die kant is een logische. Het werd meermalen herhaald de 21ste door meerdere partijen.

DE TOEKOMST LIGT IN PURMEREND 

In meerdere opzichten. Vanaf 1 januari 2022 zijn we zelf onderdeel van de gemeente Purmerend. De wethouder gaf tijdens de bijpraatsessie met bewoners en ook tijdens de commissievergadering aan dat Purmerend goed meedenkt, en ook was gekomen met een aanbod. Dat aanbod zal vast meegenomen worden in de alternatieven die voor de elfde februari op een rij gezet worden. Feit is dat de Zuidoostbeemster tegen Purmerend is aangeplakt en de afstanden beperkt zijn en gewoon voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de afstand tussen een dependance en de school.

ONDERZOEK NAAR ALTERNATIEVEN 

De wethouder ging om tijdens de commissievergadering en gaf aan voor 11 februari te komen met een onderzoek naar de zes voorgedragen alternatieven van o.a. SCHOOLVRIJ VOOR EEN BETERE OPTIE. Niet alleen op basis van de criteria waarop in 2016 en 2017 was gezocht, maar met het wensenlijstje van nu. Dus minimaal acht lokalen en acht jaar etc. De vraag is of daarmee niet een pragmatisch plan B. oplossing in de weg voor de korte termijn: zes tot acht lokalen voor twee jaar (net wat nodig is) en daarna een nieuwe goede school op een breed gedragen locatie.

Dus bij deze, geacht bestuur en raadsleden, vergeet vooral niet onze gedachten over plan B mee te nemen en deze u eigen te maken, het mag ook uw plan B worden, graag zelfs!

OPROEP AAN OUDERS EN SCHOOLBESTUUR 

Beste medebewoners van de Zuidoostbeemster en beste bestuurders, zoals u van onze insprekers hebt kunnen horen en voelen, staan ook wij pal voor het beste voor uw (en onze) kinderen. Het beste zou zo maar eens plan B kunnen zijn voor de korte termijn, en een nieuw goed en pragmatisch en uitvoerbaar plan voor een nieuwe school daarna. We kunnen dit in gezamenlijkheid uitdragen aan ons bestuur in zowel Beemster en toekomstig bestuur in Purmerend.

OVER ‘SCHOOLVRIJ VOOR EEN BETERE OPTIE’ 

Wij zijn een spontaan opgerichte en groeiende groep bewoners en toekomstige bewoners en sympathisanten van directe aanwonenden van de beoogde locatie van de dependance De Perelaar in de nieuwbouwlocatie De Nieuwe Tuinderij Oost. Ook ouders van kinderen op de Perelaar zijn lid van de actiegroep. Wij zijn nadrukkelijk een diverse groep. Sommige leden willen never nooit een school in de achtertuin, anderen hebben daar geen moeite mee. Sommige zijn ouder en willen een pragmatische oplossing voor hun schoolgaande kinderen. Velen waren ooit kind en gingen met plezier naar school. Veel leden maken zich zorgen over de verkeersveiligheid, en alle leden delen verbazing, ergernis en grote boosheid over de wijze waarop de bestuurders van de gemeente Beemster dit dossier aanpakt. Alle leden rekenen ook op gezond verstand en het inzicht van raadsleden in Beemster en Purmerend dat een pragmatische oplossing vaak de beste is. Iedereen snakt naar helderheid, en een betrokken empathische regie over de toekomst van het woon- en leefklimaat van alle betrokkenen. Het kan, daar is SCHOOLVRIJ, VOOR EEN BETERE OPTIE van overtuigd.

Namens SCHOOLVRIJ, VOOR EEN BETERE OPTIE, 

Contact: Ronald Bark, schoolvrijvooreenbetereoptie@gmail.com

Top