U bent hier
Home > Nieuws > Revitalisering bedrijventerrein Insulinde

Revitalisering bedrijventerrein Insulinde

Woensdagochtend 7 december werd voor de tweede maal een ontbijtsessie gehouden over de opwaardering van bedrijventerrein Insulinde in Middenbeemster. Binnendijks heeft hier eerder ook verslag van gedaan. Tijdens deze tweede bijeenkomst waren er niet alleen meer deelnemers, een kleine vijfentwintig, maar ook nieuwe mensen. Waaronder vertegenwoordigers van de sportverenigingen. Na de inleiding werd in sub groepjes ingegaan op een vijftal thema’s welke uit de eerste bijeenkomst waren gedestilleerd. Te weten: liefde en aandacht voor bestaand ; bereikbaarheid; schoon, heel en veilig; stimuleren private investeringen en Organisatie en samenwerking. Wethouder Butter zinspeelde met de gedachte om de entree van dit deel van het bedrijventerrein te optimaliseren met een rotonde. Voorts adviseerde hij ondernemers om hun toekomstplannen, hoe prematuur wellicht ook, al wel aan te kaarten bij de Gemeente zodat de wensen in één keer meegenomen kunnen worden bij de opzet van een nieuw (concept) bestemmingsplan. Uit eerdere gesprekken had hij vernomen dat er behoefte was aan een soort ondernemersloket in het Stadhuis. Ook het restgroenbeleid staat op de politieke agenda van het College.

Frank Boven (Breedband Beemster) informeerde de aanwezigen over het belang van aansluiting van het terrein op glasvezel. “Nu is het moment om proactief te reageren. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden voor de beveiliging van het terrein. Of een dubbele ‘aansluiting’ waardoor bij een onverhoopte kabelbreuk toch contact mogelijk blijft. 2017 wordt voor ons een belangrijk jaar. Er zit beweging in de moeizame gesprekken met het Hoogheemraadschap (boren) en banken (financiering). Het moet mogelijk zijn om eind 2017 het project af te ronden”. Gezien de vele inspanningen zou hij daar zelf niet zo rouwig om zijn.

Geert
Top