U bent hier
Home > Nieuws > Beemster Bijenlint

Beemster Bijenlint

Westbeemster

Met het aanleggen van bloemenstroken gaat CONO Kaasmakers in de Beemster de wilde bijen helpen. Wilde bijen spelen als bestuivers een belangrijke rol op het gebied van voedselvoorziening, biodiversiteit, en een gezond milieu. Het Beemster Bijenlint start bij de CONO kaasmakerij en vervolgt met bloemenstroken die langs de weilanden van haar melkveehouders zijn aangelegd. Zodra de bloemen bloeien ontstaat er een heus Bijenlint in de Beemster. Het Beemster Bijenlint helpt naast de bijen ook vogels, vlinders en andere onmisbare insecten. De verwachting is dat het Bijenlint in augustus in bloei staat.

Wilde bijen zijn onmisbaar
Wilde bijen hebben bloemen nodig om te kunnen leven. Bij elk bloemenbezoek helpen bijen met het bestuiven, waardoor de plant of fruitboom vrucht kan dragen. “Wilde bijen hebben het de afgelopen jaren moeilijk. Wij willen een positieve bijdrage leveren aan het beschermen van hun leefgebieden. Met een groep enthousiaste CONO melkveehouders in de Beemster polder zijn onlangs de eerste stroken bloemenmengsel aangelegd”, aldus Grietsje Hoekstra, duurzaamheidsmanager bij CONO Kaasmakers.

Zaai mee!
“We hopen natuurlijk dat het Beemster Bijenlint steeds langer zal worden”, aldus Hoekstra. “Daarom hebben we ter gelegenheid van het begin van het Beemster Bijenlint pakketjes met bijenmix zaden uitgedeeld via openbare gelegenheden in Middenbeemster en Westbeemster. We hopen op een mooie zomer met een uitgestrekte bloemenpracht in de Beemster polder!”

Meer informatie vindt u op www.beemsterkaas.nl.

Top